fbpx

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

REKISTERINPITÄJÄ

NEW LIFE COSMETICS OY
Y-tunnus: 2229726-3
osoite: Saukonpaadenranta 8, 00180 Helsinki
p. 045 875 2233
sähköposti: info(at)newlife.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Tiedot tallennetaan verkkokaupan tietokantaan. Tietoja käytetään vain verkkokaupan toimituksiin, tilauksia koskevaan viestintään ja laskutukseen.

Henkilötietoja käsitellään vain kun se edistää tuotteiden toimitusta, myyntiä, palautusta tai muuta ostoksiin liittyvää viestintään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 • Käyttäjätunnus
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Kauneushoitolan nimi
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Yrityksen ALV-tunnus
 • Postitustiedot
 • Laskutustiedot

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Tietoja suojataan vahvoilla salasanoilla, https yhteyksillä ja jatkuvilla teknisillä tietoturvapäivityksillä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään vähintään 10-vuotta ostohetkestä lähtien

PROFILOINTI

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)newlife.fi.

 

New Life Cosmetics Oy

Saukonpaadenranta 8
00180 Helsinki

Yhteydenotto

045 875 2233
info@newlife.fi